Riskerar ditt bolag att försättas i konkurs?

Ingen planerar för att gå i konkurs när man startar företag. Om du emellertid står inför en sådan situation, finns det mycket att göra för att minimera dina personliga risker.
Vi hjälper dig att omedelbart fatta rätt beslut, så att du kan fokusera på att gå vidare till nästa projekt utan att konkursen följer efter dig.

Kontakta oss så hittar vi en lösning
 • Entreprenören som inte riktigt har koll på vad som gäller lär dock fortsätta att jagas in i döden.

  Affärsvärlden Entreprenören jagas på pengar
 • ...vanligt att företrädare åläggs personligt betalningsansvar. Förvaltningsrätten bifaller helt 97 % av SKV:s ansökningar...

  Svenskt Näringsliv Skatterättsligt företrädaransvar - fiskal gräddfil utan legitimitet
 • Många företagare känner inte till detaljerna i lagstiftningen och drabbas på grund av rent formella brister

  Affärsvärlden Dags för nytänkande om företag i kris
 • Avyttras tillgångarna innan en konkurs ökar värdet påtagligt

  Erik Klerholm värderingsman
0

Antal konkurser 2014

0

Anmäls för bokföringsbrott

0

Blir personligt betalningsansvariga för skatteskulder

Ställföreträdaransvar

”Företrädaransvaret har verkningar som närmast framstår som absurda.”

Ställföreträdaransvar innebär att du som ställföreträdare kan bli personligt ansvarig för ditt bolags förpliktelser i ett konkursförfarande. Undersökningar* har visat att kunskapen om ställföreträdaransvar generellt sett är låg bland Sveriges företagare.

Läs mer Kontakta oss för att utreda ditt personliga ansvar

Bokföringsbrott

“Konkursförvaltare har anmält brottsmisstanke i 35% av alla konkurser”

Vi tror inte att 35 % av alla företag som går i konkurs medvetet har underlåtit att sköta bokföringen, men det är svårt att följa alla delar av lagstiftningen.

Läs mer Kontakta oss för att få full kontroll över din bokföring

Betalningsansvar

“En betydande andel av företrädarna känner inte till att det personliga ansvaret för bolagets skatteskulder är särskilt strängt.”

Trots att ett aktiebolag är en juridisk person finns det flera fall då ställföreträdare kan bli personligt betalningsansvariga för konkursbolagets skulder.

Läs mer Kontakta oss för utreda ditt betalningsansvar

Obestånd

Obestånd innebär att ett företag saknar förmåga att betala sina skulder i tid. Om betalningsproblemen kvarstår kan företaget hamna i konkurs. I så fall är det viktigt att minimera de risker du som ställföreträdare står inför i en konkurs.

Kontakta oss för att utreda ditt företags obestånd

Obestånd innebär att företaget inte längre klarar att betala förfallna skulder. Det kan vara leverantörsfakturor, skatteskulder eller amorteringar som förblir obetalda. Obestånd kan vara ytterst tillfälligt och kan då ses som en allvarlig varning om att likviditeten i bolaget bör ses över.

Om kortsiktiga skulder förblir obetalda över en längre period är obeståndet av mer permanent karaktär. Då är det betydligt mer allvarligt och åtgärder för att hantera situationen bör vidtas direkt. När det inte längre går att finna några nya finansieringslösningar, är konkurs den enda utvägen. En konkurs skall inte ses som en ofördelaktig lösning, utan är nödvändig ifall obeståndssituationen inte kan lösas på annat sätt.

Det finns stora risker med att försätta bolaget i konkurs om man inte är väl förberedd. Många är inte medvetna om vad de kan bli ansvariga för. Undersöker man inte vilket ansvar man har samt vidtar åtgärder i god tid innan konkursen, löper man risk för att bli personligt betalningsansvarig gentemot borgenärer.

Varje enskilt företag har självklart olika förutsättningar. Vad som dock är gemensamt för alla situationer är vikten av att vidta åtgärder innan konkursen. Efter att konkursen har inletts går det inte att förändra situationen för ställföreträdare.

Vi ger dig de råd du behöver för att hantera din obeståndssituation. Genom att vidta åtgärder i ett tidigare skede garanterar vi dig en bättre utgång av konkursen.

 

Prislista

Mini

5 000:-

exkl. moms

 • Checklista
 • Generell analys
 • Allmänna rekommendationer
 • Passar dig som har en uppfattning sedan tidigare men vill få bättre koll
Anmäl intresse

Stor

fr. 25 000:-

exkl. moms

 • Utförlig rådgivning
 • Personlig konsultering
 • Vi vägleder dig genom hela processen
 • Passar dig som har en komplicerad situation och behöver djuplodande rådgivning
Anmäl intresse

Om oss

Att gå i konkurs är självklart ingen entreprenörs mål, men kan inträffa för vem som helst. Som konsultbyrå arbetar vi i förebyggande syfte med att minimera riskerna för dig som VD eller styrelseledamot. Vi är ett brett nätverk av både ekonomer och jurister som arbetar tillsammans för att hitta de bästa lösningarna för just dig.

Vi minimerar dina risker

Många företagare missar det personliga ansvar man har i egenskap av ställföreträdare för bolaget. Genom att i ett tidigare skede bistå med rådgivning kan vi förändra de förutsättningar med vilka du som ställföreträdare går in i konkursen.

Vi arbetar för dig

I en konkursprocess går ingen part ställföreträdarens intresse, utan förvaltaren arbetar huvudsakligen för konkursbolagets borgenärer. När väl konkursen har inletts går det inte förändra dina förutsättningar, utan vi arbetar därför i förebyggande syfte redan innan konkursen inleds.

Vi hjälper dig att få översikt

Vi hjälper till att reda ut hur obeståndet skall hanteras på bästa sätt, sett ur ställföreträdarnas synvinkel. Vårt kunnande och erfarenheter inom just obestånd och företagande möjliggör för oss att hitta den lösning som passar dig allra bäst.

Kontakta oss

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig inom kort och går gemensamt igenom din situation.

Alla uppgifter du lämnar till oss är givetvis konfidentiella.

Marcus LindströmKonkurs.se